Laserowe usuwanie i leczenie żylaków Katowice i Gliwice

Diagnostyka flebologiczna:

Konsultacja flebologiczna / Usg. Doppler układu żylnego / Kwalifikacja i interpretacja badań angiotomograficznych /

Leczenie flebologiczne:

Leczenie farmakologiczne / Kompresjoterapia / Bezoperacyjne leczenie niewydolności powierzchownego układu żylnego (bezoperacyjne leczenie żylaków) / Skleroterapia żylaków / Wewnątrznaczyniowa ablacja laserowa niewydolności żylnej, EVLT (EndoVenous Laser Treatment) / Wewnątrznaczyniowa ablacja prądem o częstotliwości fal radiowych, EVRF (EndoVenous Radiofrequency Treatment) / Mechaniczno-chemiczna ablacja wewnątrznaczyniowa, MOCA Flebogrif / Embolizacja klejem cjanoakrylowym (CEA – Cyanoacrylate Embolisation) 

Flebologia:

to część chirurgii naczyniowej, która zajmuje się chorobami układu żylnego, a flebolog jest chirurgiem naczyniowym, który diagnozuje i leczy choroby żył.

Konsultacja flebologiczna. Celem konsultacji jest zdiagnozowanie problemu naczyniowego i wdrożenie odpowiedniego leczenia. W czasie konsultacji lekarz przeprowadza wywiad lekarski, badanie układu naczyniowego i wykonuje najczęściej badanie ultrasonograficzne z opcją Doppler. W razie konieczności może być konieczne wykonanie bardziej zaawansowanej diagnostyki, która zostanie zlecona.  Wykonanie konsultacji i wymienionych badań pozwala na rozpoznanie problem oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia. Najczęstszą przyczyną konsultacji flebologicznych są:

 • pajączki naczyniowe
 • żylaki
 • zakrzepica żylna

USG Doppler układu żylnego:

to badanie diagnostyczne, które wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości do wizualizacji i oceny przepływu krwi w żyłach. Badanie to może pomóc w zdiagnozowaniu różnych stanów, takich jak zakrzepica głębokich żył, niewydolność żylna lub blokady w żyłach. Test jest bezinwazyjny, bezpieczny i bezbolesny, a także dostarcza informacji na żywo o przepływie i prędkości krwi.

Angiotomografia (angio-TK):

jest techniką diagnostyczną obrazowania, która służy do wizualizacji naczyń krwionośnych i oceny przepływu krwi. Kwalifikacja i interpretacja badań angiotomograficznych wymagają specjalistycznego szkolenia i doświadczenia w obrazowaniu medycznym i anatomii naczyń krwionośnych. Wyniki badania można wykorzystać do zdiagnozowania i oceny stanów, takich jak zwężenie naczyń krwionośnych, tętniaki (patologiczne poszerzenie naczynia tętniczego), embolie (blokady w naczyniach krwionośnych) i inne nieprawidłowości naczyń krwionośnych. Do interpretacji wyników badania potrzebny jest doświadczony radiolog, chirurg naczyniowy lub angiolog, który musi współpracować z innymi pracownikami służby zdrowia, aby ustalić najlepszy plan leczenia dla pacjenta.

Leczenie farmakologiczne w chorobach żył polega na stosowaniu leków w celu łagodzenia objawów, poprawy przepływu krwi i zapobiegania powikłaniom. Do najczęściej stosowanych leków należą:

 • flebotropowe
 • przeciwkrzepliwe
 • niesterydowe leki przeciwzapalne

Kompresjoterapia jest często stosowana w leczeniu żylaków. Terapia ta polega na noszeniu specjalnych rajstop lub pończoch uciskowych (o różnym stopniu ucisku na kończynę), które stanowią mechaniczny ucisk na żyły, poprawiając krążenie krwi i zapobiegając dalszemu pogorszeniu się stanu żył. Kompresjoterapia jest często stosowana jako uzupełnienie do innych form leczenia żylaków, takich jak leki, procedury chirurgiczne i zmiany w stylach życia.

Choroby żył towarzyszą człowiekowi od najdawniejszych czasów. Do końca XX wieku w zasadzie leczenie żylaków kończyn dolnych wiązało się z rozległymi, traumatyzującymi procedurami chirurgicznymi. Od początku XXI wieku postęp medycyny zaowocował możliwością leczenie żylaków kończyn dolnych technikami minimalnie inwazyjnymi. Do najczęściej wykonywanych metod małoinwazyjnych należy skleroterapia żylaków oraz procedury wewnątrznaczyniowe takie jak skleroterapia, ablacja laserowa, ablacja energią fal radiowych lub metody chemiczno-mechaniczne. Zastosowanie tych metod wiąże się z szybszym powrotem do zdrowia i lepszymi efektami kosmetycznymi niż operacja klasyczna oraz większą skuteczności i trwałością leczenia. Obecnie nie jest zalecane leczenie klasyczne, a towarzystwa naukowe zalecają przeprowadzanie leczenia wewnątrznaczyniowego jako metody z wyboru!

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych:

to wprowadzenie środków chemicznych (sklerozantu) do niewydolnych naczyń żylnych, zarówno żylaków,  jak i do niewydolnych pni żylnych. Sklerozant podaje się w postaci płynnej, jak i w postaci piany. Do najczęściej obecnie stosowanych sklerozantów należ Polidokanol oraz rzadziej stosowany siarczan sodowy tetradecylu. Sklerozant podany do naczynia żylnego wywołuje uszkodzenie śródbłonka co prowadzi do ablacji (zniszczenia) niewydolnego naczynia żylnego. Skleroterapia znalazła zastosowanie w leczeniu zarówno najmniejszych pod względem średnicy naczyń żylnych (teleangiektazji i żył siateczkowych) ale również wykazuje dużą skuteczność w ablacji niewydolnej żyły odpiszczelowej czy odstrzałkowej. W zależności od średnicy naczynia żylnego dobiera się odpowiednie stężenie sklerozantu. 

Zalety skleroterapii żylaków kończyn dolnych:

 • metodą z wyboru leczenia teleangiektazji i żył siateczkowych.  
 • wysoka skuteczność leczenia.
 • krótki czas trwania zabiegu.
 • niski koszt .
 • możliwość powtarzania zabiegów. 
 • możliwość wykonania, gdy nie można przeprowadzić innych, bardziej obciążających procedur (np.: u osób starszych z owrzodzeniami goleni).
 • dobrze sprawdza się w przypadku leczenia żylaków nawrotowych.

Skleroterapia jest bezpiecznym sposobem leczenia choć po jej zastosowaniu mogą wystąpić powikłania. Do najczęstszych działań niepożądanych oraz ograniczeń należą: 

 • lokalna martwica skóry.
 • neowaskularyzacja (tzw. matting).
 • hiperpigmentacja.
 • reakcje alergiczne.
 • powikłania zakrzepowo-zatorowe (zakrzepica żył głębokich, zator płucny i incydenty mózgowe przy współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
 • stosunkowo wysoki nawrót żylaków sięgający 90% po 6 latach i potrzebą powtarzania zabiegów. Wzrost współczynnika rekanlizacji rośnie wraz ze wzrostem średnicy naczynia żylnego poddawanego zabiegowi. 

Wewnątrzżylna ablacja laserowa (EVLT, Endovenous Laser Ablation):

w technice tej wykorzystuje się generatory laserowe o różnej długości fal świetlnych. Zasada leczenia laserowego niewydolność żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej (najczęstsza przyczyna powstawania żylaków kończyn dolnych) polega na tym, że wprowadzony do wnętrza żyły światłowód przenosi wygenerowany impuls laserowy do wnętrza żyły. Oddziaływane impuls laserowego z krwią w żyle, a także ze ścianą naczynia żylnego powoduje generowanie ciepła, które denaturuje (niszczy) strukturę naczynia co doprowadza do jego zamknięcia i z czasem do wchłonięcia przez organizm. Organizm sam usuwa chorą żyłę, a działanie lasera umożliwia ten proces. 

Wewnątrzżylna ablacja energią fal wysokiej częstotliwości radiowej (RFA, Radio Frequency Ablation):

RFA podobnie jak EVLT jest techniką, w której istotą jest generowanie ciepła, które poprzez uszkodzenie ściany naczynia doprowadza do jego ablacji. W technice RFA ściana żyły działa jako przewodnik, który poprzez swoją oporność przekształca energię fal radiowych o wysokiej częstotliwości fal radiowych w energię cieplną. W efekcie generowania ciepła dochodzi do „podgrzania” ściany naczynia do temperatury 100-110oC, denaturacja kolagenu i uszkodzenia ściany naczynia żylnego. Dalej proces przebieg jak w metodzie laserowej. 

Opis metody leczenia:

zarówno w ablacji EVLT i RFA technika wykonania zabiegu jest podobna. Kończyna dolna poddawana zabiegowi jest wyjaławiana środkiem dezynfekcyjnym, a następnie pole operacyjne izoluje się jałowymi serwetami. Dostęp naczyniowy wykonuje się nakłuwając operowaną żyłę, wprowadza się do żyły prowadnik, a następnie koszulkę naczyniową 7F. W kolejnym etapie zabiegu do żyły wprowadza się włókno laserowe lub RF i pozycjonuje przy pomocy podglądu USG w odpowiednim miejscu. Zwykle zabieg zaczyna się 2-3 cm obwodowo od ujścia do żyły układu głębokiego. Kolejnym etapem zabiegu jest wykonanie tzw. tumescencji. Polega to na tym, że w okolicę żyły odpiszczelowej lub odstrzałkowej, do przedziału powięziowego, w którym znajduje się żyła, wprowadza się odpowiednie roztwór. Najczęściej jest to roztwór Kleina. Roztwór Kleina to mieszanka płynu izotonicznego z dodatkiem środka znieczulającego np.: Lignocainy oraz adrenaliny. Tumescencja ma za zadanie usunięcie krwi z naczynia żylnego i jego obkurczenie, co powoduje lepsze przyleganie żyły do końcówki roboczej, ale również ma za zadanie odbieranie ciepła i ochronę tkanek otaczających przed niekorzystnym działaniem wysokiej temperatury. Stosowana w tumescencji Lignocaina dodatkowo zapewnia skuteczną analgezję podczas zabiegu. Po wykonaniu tumescencji i powtórnym upewnieniu się, że włókno robocze jest w odpowiednim miejscu włącza się generator laserowy lub generator fal radiowych o wysokiej częstotliwości i wyprowadzając na obwód włókno (w kierunku stopy), w ściśle określonym czasie, stopniowo zamyka się dane naczynie żylne. Zabieg kończy się opatrunkiem w miejscu dostępu naczyniowego oraz założeniem na kończynę wyrobu kompresyjnego 2 klasy ucisku. Kompresjoterapię kontynuuje się do 3-4 tygodni po zabiegu.

Porównując te dwie metody (laserowa czy radiowa) należy podkreślić, że obie metody mają porównywalną skuteczność. Ze względu jednak na jeszcze mniejszy uraz tkanek otaczających w metodzie radiowej po zabiegach tych przebieg pozabiegowy jest dla pacjenta jeszcze bardziej komfortowy. 

Zalety zabiegów wewnątrznaczyniowych:

 • odsetek skutecznie zamkniętych żył sięga 97%. 
 • krótki czas zabiegu, który waha się w granicach 30-40 minut. 
 • zabieg jest dobrze tolerowany przez pacjentów, może być wykonywany ambulatoryjnie.
 • w większości przypadków można przejść do normalnej aktywności życiowej.
 • nie wymaga wykonywania nacięć powłoki i w związku z tym nie wymaga również po szycia po zabiegu. 

Powikłania po zabiegu EVLT i RF występują rzadko i ocenia się częstość powikłań na około 3%. Do najczęstszych powikłań należą: 

 • ból po zabiegu wymagający podaży NLPZ (Paracetamol, Ibuprom itd.).
 • krwiaki.
 • oparzenia termiczne skóry.
 • parastezje (zaburzenie czucia na skórze) odczuwalne wzdłuż przebiegu żyły czy przedniej powierzchni podudzia.
 • zakrzepicę układu żył głębokich (bardzo rzadko).

Powikłania te z reguły mają charakter przejściowy. 

Mechaniczno-Chemiczna ablacja wenątrznaczyniowa niewydolności żylnej, MOCA (Flebogrif, ClariVein):

zasada tej metody leczenia polega na mechanicznym uszkodzeniu śródbłonka naczynia żylnego i chemicznym działaniu środka obliterującego na ścianę tego naczynia. Mechaniczne uszkodzenie śródbłonka pozwala na lepszą penetrację sklerozantu powodując uszkodzenie wewnętrznych warstw ściany naczynia żylnego, jej bliznowacenie i w ostateczności prowadzi do zamknięcia żyły. Obecnie najczęściej wykonuje się MOCA za pomocą zestawu o nazwie Flebogrif lub ClariVein. Różnica pomiędzy tymi dwoma urządzeniami w zasadzie polega na innym sposobie mechanicznego uszkodzenia śródbłonka. 

Opis metody leczenia:

odnośnie szczegółów technicznego aspektu wykonania MOCA to należy wspomnieć, że dostęp do naczynia uzyskujemy podobnie jak w przypadku EVLT i RF czyli nakłucie żyły pod kontrola obrazu USG. Następnie przesuwa się proksymalnie cewnik roboczy do miejsca, w którym będzie rozpoczynany zabieg. Zwykle jest to 2 cm od połączenia odpiszczelowo-udowego w przypadku zamykania żyły odpiszczelowej lub tuż przy zagięciu żyły odstrzałkowej na poziomie powięzi blisko połączenia odstrzałkowo-podkolanowego. Należy za pomocą USG dokładnie określić położenie cewnika przed rozpoczęciem zabiegu. Kluczowa część zabiegu polega na wycofywaniu cewnika, który uszkadza śródbłonek i jednoczesnym podawaniu do światła uszkodzonej żyły sklerozantu. Po zakończeniu wycofywania cewnika i wyprowadzeniu go z żyły pacjent rozpoczyna czynne ruchy stopy w celu wypłukania środka obliterującego z żylnego układu głębokiego kończyny dolnej. Następnie zakłada się kompresjoterapię 2 klasy ucisku, a chory po krótkiej obserwacji może opuścić ambulatorium i powrócić do normalnej aktywności życiowej. Zabieg trwa około 30 minut. Po ablacji metodą MOCA żyła zamyka się natychmiast, ale może zdarzyć się, że czas trwania zamykania wyniesie od 3 do 6 miesięcy. 

Zalety zabiegu MOCA:

 • wysoka skuteczność zabiegu wynosząca do 90% zamkniętych żył wynosi 90%. 
 • brak konieczności wykonywania znieczulenie tumescencyjnego.
 • niższy koszt leczenia

MOCA jest bezpiecznym sposobem leczenia, choć po jej zastosowaniu mogą wystąpić powikłania, które są podobne do tych występujących po skleroterapii: 

 • lokalna martwica skóry.
 • hiperpigmentacja.
 • reakcje alergiczne.
 • powikłania zakrzepowo-zatorowe (zakrzepica żył głębokich, zator płucny i incydenty mózgowe przy współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej.
 • wyższy, niż w przypadku EVLA lub RFA nawrót żylaków na poziomie od 10% do 30% co wiąże się z częstsza koniecznością powtórzenia zabiegu.

Embolizacja klejem cjanoakrylowym (CEA – Cyanoacrylate Embolisation):

w metodzie CEA specjalny klej cjanoakrylowy jest wprowadzany do niewydolnej żyły poprzez specjalny cewnik, który zapobiega polimeryzacji kleju w jego wnętrzu. Aktywacja kleju następuje w świetle naczynia i powoduje natychmiastowe zamknięcie jego światłą. Spolimeryzowany klej w świetle naczynia żylnego wywołuje reakcję na ciało obce i w konsekwencji doprowadza do zwłóknienia. 

Opis metody leczenia:

w technice CEA należy zapewnić przezskórny dostęp do żyły i wprowadzić do żyły długi prowadnik aż do połączenia odpiszczelowo-udowego lub odstrzałkowo-podkolanowego, po którym wprowadza się długą koszulkę naczyniową, której koniec powinien być umieszczony 5 cm przez ujściem odpiszczelowo-udowym, czy odstrzałowo-udowym. W koszulce umieszcza się cewnik, za pomocą którego będzie podawany klej. Cewnik jest podłączony ze specjalnym pistoletem, który podaje klej do zamykanej żyły. Następnie obszar gdzie podano klej uciska się sondą aparatu USG na okres 3 minut. PO 3 minutach wysuwa się zestaw o 3 cm i podaje kolejną porcję kleju i uciska na 30 sekund. W kolejnych etapach powtarza się tę czynność czyli, wysunięcie cewnika o 3 cm, podanie kleju i ucisk 30 sekund aż do całkowitego zamknięcia długości żyły. Zabieg trwa około 30-40 minut i po zabiegu można wrócić do normalnej aktywności życiowej.

Zalety zabiegu CEA:

 • wysoki odsetek powodzenia zabiegu wynoszącym 93%.

Po zabiegu nie jest konieczne stosowanie kompresjoterapii (pończoch uciskowych). Powikłania po CEA są z reguły niezbyt częste, ale jednak istnieją. Obejmują one:

 • ból w miejscu wprowadzenia kleju. Może być uciążliwy, ale zwykle ustępuje w ciągu kilku dni.
 • krwiak w miejscu wprowadzenia kleju 
 • istnieje ryzyko zakażenia, które może być trudne do wyleczenia i prowadzić do poważniejszych powikłań.
 • uszkodzenie naczynia krwionośnego, które może spowodować zakrzepicę lub zator.
 •  

Laserowe usuwanie żylaków Katowice i Gliwice


Laserowe usuwanie żylaków to nowoczesny zabieg, który zdobywa coraz większą popularność w dziedzinie estetycznej medycyny w Katowicach i 
Gliwicach. Zabieg laserowego usuwania żylaków jest mniej inwazyjny niż tradycyjna operacja żylaków i ma mniejsze ryzyko powikłań.

Podczas zabiegu żylaków laserem, specjalny laser emituje światło o odpowiedniej długości fali, które jest kierowane na obszar dotknięty żylakami. Światło laserowe powoduje obliterację (zamykanie) uszkodzonych naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich stopniowego zanikania.

 

Leczenie żylaków - Zabieg laserowego usuwania żylaków kończyn dolnych


Laserowe leczenie żylaków nóg jest skuteczną metodą usuwania żylaków, która pozwala pacjentom uniknąć dużych blizn i bólu związanego z tradycyjną operacją. Po zabiegu można wrócić do codziennych aktywności w krótkim czasie.

Jeśli szukasz skutecznego leczenia żylaków nóg w Katowicach, warto rozważyć usunięcie żylaków laserem. To innowacyjne podejście do walki z żylakami kończyn dolnych, które jest dostępne w naszym gabinecie.

Laserowa operacja żylaków to bezpieczna i efektywna metoda leczenia żylaków, która może poprawić nie tylko zdrowie, ale także wygląd nóg. Dzięki niej można pozbyć się uciążliwych żylaków bez konieczności dużych cięć i długotrwałej rekonwalescencji.

Jeśli cierpisz na żylaki nóg, skonsultuj się z doświadczonym specjalistą, który oceni Twoją sytuację i pomoże Ci wybrać najlepszą metodę leczenia żylaków, w tym zabieg laserowego usuwania żylaków. Dzięki temu odzyskasz piękne i zdrowe nogi, bez ryzyka powikłań.